ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 มอบหมายให้ นางกาญจนา บุญจันทร์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นผู้แทน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ณ อาคารอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

image รูปภาพ
image