ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายมีชัย เตชาชาญ เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมตรวจรับพัสดุครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมบ้านพักอาคารชุดข้าราชการตุลาการ อาคารชุดข้าราชการศาลยุติธรรมและสิ่งก่อสร้างประกอบ

image รูปภาพ
image