ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายชูเกียติ ดิลกแพทย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลางพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคาราวะนายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 เนื่องในโอกาสที่ศาลภาษีอากรมาจัดโครงการประสานงานหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษีอากร ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

image รูปภาพ
image