ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมด้วยนายมีชัย เตชาชาญ เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 5 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประสานงานหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษีอากร ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศาลภาษีอากรกลาง ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

image รูปภาพ
image