ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา นางวาสนา หงส์เจริญ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 และนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเป็นประธานพิธีรดน้ำศพ นายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ณ สันทรายมูล อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

image รูปภาพ
image