ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

ในวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค 5 เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5 และเจ้าหน้าที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) ในหัวข้อ "นโยบายการบริหารศาลยุติธรรมของประธาน ศาลฎีกา" กับศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตำ

image รูปภาพ
image