ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายพงษ์เดช วานิชกิตติกุล เลขาธิการสำนักงาน ศาลยุติธรรมเป็นประธานในการประชุมประสานข้อราชการ โดยมีผู้อำนวยการศาลอุทธรณ์ภาค 5 หัวหน้าส่วน/กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ผ่านทางระบบ Streaming ในหัวข้อ กำหนดการประชุมหารือข้อราชการครั้งที่ 1 /2563 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

image รูปภาพ
image