ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา นายรัตน์ จ๋วงพานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมคณะ มอบกระเช้าและอวยพรเนื่องในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่แด่ นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ณ ห้องประธาน ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

image รูปภาพ
image