ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อม ด้านความปลอดภัยพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน การป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามแผนปฏิบัติการด้านรักษาความปลอดภัย โดยมีการฝึกอบรมและซ้อมปฏิบัติกรณีเกิดเหตุขึ้นจริง โดยมีทีมงานวิทยากร จากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งเป็นผู้บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ณ อาคาร ศาลอุทธรณ์ภาค 5 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

image รูปภาพ
image