ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายกัมปนาท วงษ์นรา รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ทำการแทนประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 มอบใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแก่ นักศึกษาฝึกงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ อาคารศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

image รูปภาพ
image