ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ มอบของที่ระลึกแก่ นางสิรินทร์ กุนนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ตามโครงการเกษียณก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประธาน ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ อาคารศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

image รูปภาพ
image