ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวมรกต วัฒนรุ่งเรืองยศ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมด้วย นางปรานอม ไชยจูกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5 นายฌานเดช รักเสนาวนิช นิติกรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 10 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยมี นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลปร

image รูปภาพ
image