ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค 5 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง "นโยบายการบริหารศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกา" ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Streaming) กับศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตำบลดอนแก

image รูปภาพ
image