ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ โดย นางปรานอม ไชยจูกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในศาลอุทธรณ์ภาค 5 และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ร่วมโครงการ “ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยศาลอุทธรณ์ภาค ๕” โดยมี สิบเอกโสภณ สุรงครัตน์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝ

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ