ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

นางปรานอม ไชยจูกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5 ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม ลงนามส่งมอบที่ราชพัสดุและบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 จำนวน 45 หลัง พร้อมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แก่กรมกรมธนารักษ์

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ