ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 นาฬิกา นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมด้วยนางสาวมรกต วัฒนรุ่งเรืองยศ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่ง เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 5 และข้าราชการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ห้องราชพฤกษ์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ