ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 นาฬิกา ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ จัดโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการ พนักงานราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม่

image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ