ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมด้วยนางสาวมรกต วัฒนรุ่งเรืองยศ เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 5 และข้าราชการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ร่วมพิธีถวายลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

image เอกสารแนบ