ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 นาฬิกา นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมด้วยนางสาวนันทวัน เจริญชาศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และนายพิสิษฐ นิ่งน้อย รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 17 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานสีมัน

image เอกสารแนบ