ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2565 ศาลอุทธรณ์ภาค 5 จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี 2565 โดยมีนางปรานอม ไชยจูกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้ นายฌานเดช รักเสนาวนิช นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย” ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

image เอกสารแนบ