ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 นาฬิกา นางวราภรณ์ สหัสโพธิ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ กิจชาลารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม แสดงความยินดีกับนายศุภวัฒน์ ใบงิ้ว นิติกรชำนาญการ ในโอกาสภรรยาคลอดบุตร ที่โรงพยาบาลศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

image เอกสารแนบ