ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางวราภรณ์ สหัสโพธิ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในบริเวณอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 เพื่อให้สถานที่ทำงานเกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยรองรับการให้บริการประชาชนและคู่ความที่มาติดต่อราชการศาล ตามนโยบายประธา

image เอกสารแนบ