ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา นางวราภรณ์ สหัสโพธิ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค 5 นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 นางสาวมยุรี จามิกรานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 นายวิสุทธิ์ กลิ่นพร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 และนายวัฒนา ชินรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ในศาลอุทธรณ์ภาค 5

image เอกสารแนบ