Accessibility Tools

ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5
News
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 จัดพิธีสระเกล้าดำหัวประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 และผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 5 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่การแต่งตั้งโยกย้ายวาระ 1 เมษายน 2567 ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่อง คำพิพากษาคดีเลือกตั้งหมายเลขดำที่ ลต อบต 3/2566 แดงที่ 866/2567 ระหว่าง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ผู้คัดค้าน ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรมคุณพ่อถนอม อินทรศร บิดานายชำนาญ อินทะศร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ให้การต้อนรับข้าราชการตุลาการ เนื่องในโอกาสแต่งตั้งโยกย้ายวาระ 1 เมษายน 2567

นโยบายประธานศาลฎีกา

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

 

image
image
image
image
image
image