ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นประธานในการประชุมใหญ่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ภาค 5 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

image รูปภาพ
image