ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5
News
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ นายศาสตรา ใบงิ้ว บิดาของนายศุภวัฒน์ ใบงิ้ว ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ณ บ้านเลขที่ 132 หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายพิสิษฐ นิ่งน้อย รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายศาสตรา ใบงิ้ว บิดาของนายศุภวัฒน์ ใบงิ้ว ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ณ สุสานบ้านแม่ขัก ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 นาฬิกา นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 นำคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2564 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) จำนวน 5 ราย ชั้นม ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมด้วยนางสาวมรกต วัฒนรุ่งเรืองยศ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 5 และข้าราชการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่อง แจ้งวันนัดฟังคำพิพากษา ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

 

image
image
image
image
image
image