ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5
News
ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่อง การขายทอดตลาด (ต้นไม้) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการการเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา นางวาสนา หงส์เจริญ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 และนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเป็นประธานพิธีรดน้ำศพ นายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ณ สันทรายมูล อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 19.30 น. นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา นางวาสนา หงส์เจริญ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา และนายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมเป็นประธานพิธีสวดอภิธรรมศพ นายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ณ สันทรายมูล อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกประธานคณะทำงานบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของศาลยุติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

image
image
image
image
image
image