ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5
News
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค 5 ร่วมประชุมผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การประสานความร่วมมือ ของหน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมหารือเกี่ยวกับบทบาทของศาลสูง ในการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตำบลดอ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 20.12 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองพลทหารราบที่ 7 (ทุ่งยั้งทัพ) ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายกัมปนาท วงษ์นรา รองประธาน ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมด้วยนายนคร ธีรฉัตรวัฒน์ เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 5 เฝ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อม ด้านความปลอดภัยพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน การป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามแผนปฏิบัติการด้านรักษาความปลอดภัย โดยมีการฝึกอบรมและซ้อมปฏิบัติกรณีเกิดเหตุขึ้นจริง โดยมีทีมงานวิทยากร จากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งเป็นผู้บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ณ อาคาร ศาลอุทธรณ์ภาค 5 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 19 นาฬิกา นายกัมปนาท วงษ์นรา รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมด้วยผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค 5 และผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายสุเทพ วิริยะสุนทรวงศ์ บิดานายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ณ วัดลาดพร้าว (ศาลา๑) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายกัมปนาท วงษ์นรา รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ทำการแทนประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 มอบใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแก่ นักศึกษาฝึกงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ อาคารศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

 

image
image
image
image
image
image