ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5
News
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ พร้อมด้วยนายมีชัย เตชาชาญ เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 5 และนางปรานอม ไชยจูกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5 เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมสัญจร(ก.ศ. สัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายชูเกียติ ดิลกแพทย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลางพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคาราวะนายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 เนื่องในโอกาสที่ศาลภาษีอากรมาจัดโครงการประสานงานหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษีอากร ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมด้วยนายมีชัย เตชาชาญ เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 5 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประสานงานหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษีอากร ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศาลภาษีอากรกลาง ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายมีชัย เตชาชาญ เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมตรวจรับพัสดุครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมบ้านพักอาคารชุดข้าราชการตุลาการ อาคารชุดข้าราชการศาลยุติธรรมและสิ่งก่อสร้างประกอบ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 มอบหมายให้ นางกาญจนา บุญจันทร์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นผู้แทน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ณ อาคารอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

image
image
image
image
image
image