ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5
News
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดสรรอาคารที่พักของศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค 5 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง "นโยบายการบริหารศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกา" ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Streaming) กับศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตำบลดอนแก เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 นาฬิกา พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าคารวะเพื่อแสดงความยินดีแด่ นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องทำงานประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวมรกต วัฒนรุ่งเรืองยศ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมด้วย นางปรานอม ไชยจูกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5 นายฌานเดช รักเสนาวนิช นิติกรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 10 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยมี นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลปร ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ในศาลอุทธรณ์ภาค 5

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

 

image
image
image
image
image
image