ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5
News
ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ ขนาด 8 หน่วย 10 หลัง และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 12 หน่วย 3 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ มอบของที่ระลึกแก่ นางสิรินทร์ กุนนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ตามโครงการเกษียณก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประธาน ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ อาคารศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายกัมปนาท วงษ์นรา รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ทำการแทนประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 มอบใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแก่ นักศึกษาฝึกงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ อาคารศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

 

image
image
image
image
image
image