ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ พร้อมด้วยนายมีชัย เตชาชาญ เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 5 และนางปรานอม ไชยจูกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5 เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมสัญจร(ก.ศ. สัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

image รูปภาพ
image