ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ มอบหมายนางสาวมยุรี จามิกรานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นผู้แทน พร้อมด้วยคณะฯ เยี่ยมนายอภิราม จันทรจรัส ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสงขลา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ซึ่งรักษาอาการป่วย ณ โรงพยาบาลมหาร

image รูปภาพ
image