ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค 5 ร่วมประชุมผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การประสานความร่วมมือ ของหน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมหารือเกี่ยวกับบทบาทของศาลสูง ในการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตำบลดอ

image รูปภาพ
image