ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม ท่านชวิน อยู่เปนสุข ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (บางเขน) ในการนี้ ท่านถวิลวงศ์ จิตร์วิวัฒน์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๕ และท่านโสภณ มัธยันต์พล ผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นผู้แทนศา

image รูปภาพ
image