ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค ๕ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค ๕  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๒


image เอกสารแนบ