ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ ขนาด 8 หน่วย 10 หลัง และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 12 หน่วย 3 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

image เอกสารแนบ